top of page
essauira scala.jpg

ESSUIRA

אסווירה

Essaouira 656327.jpeg

אסווירה מוגדור

לאחר נסיעה של שעות,ממראכש לחוף האטלנטי.נגלית מוגאדור הלבנה שחומה אדומה מקיפה אותה.בגבה בכוון הים שני איים האחד, דמוי מבצר ששימש שעבר בית כלא וקרנטינה לעולי רגל שבאו ממכה.המקום אף שימש לבית חרושת לייצור צבע הארגמן המלכותי,מחילזון הארגימון. ואילו על האי השני,היו מתקנים להמלחת הדגה. את החומה החיצונית בנה מנואל הפורטוגלי ב-1506.והפנימית  נבנתה כשנוסדה העיר ב-1760 ע"י השולטן סידי מוחמד בן עבדאללה. בנויה על חצי אי מסולע,מוקפת בעצי שיטה מכחילה וחורשים. מנין תושביה 40.000 תושבים ופרנסתם דיג,תיירות ומלאכות מסורת

mm112gf.jpg

איסווירה  שימשה בעבר מושבת סחר,היו בה פיניקים וקרתגים.העיר נקראה בעבר      (מאה -15)  גם מוגדור פירוש השם בשפה הפיניקית הוא מגדל.שהגיעו הפורטוגזים לעיר קראולה "מוגדורה".מנואל בנה בה נמל קטן וארמון מלכות.העיר ידועה גם כמוביחה בעבר בכל הקשור לייצור צבע הארגמן המלכותי מחלזונות הארגימון . מאבני הארמון שנהרס ב-1767 בנו את הסקאלה של העיר.שם העיר איסווירה ניתן לה מפאת היותה העיר הראשונה שצוירה במפה ,פירוש המילה איסווירה בערבית היא ציור.הגישה אל הדיקים עוברת,דרך חנויות ובתי מלאכה קטנים לעבודות מסורתיות בעץ הערער,עד להגעה למגדלים המגנים.אזור המבצרים שימש את אורסון וולס בסרטו אותלו משנת 1952.המקום מערבב חזותית בניה פורטוגזית צרפתית צבאית. המסביות של הבניה מעידה על צורת ההגנה של אותה תקופה ורמת הסכנה שריחפה אז על הפורטוגזים.במבט ימינה (צפונה) ניתן להבחין במבנה כיפה לבן,באזור מוקף גדר,זה בית העלמין היהודי וחלקת הקבר של הצדיק ר' חיים פינטו זצ"ל

essauira scala.jpg

 

איסווירה  שימשה בעבר מושבת סחר,היו בה פיניקים וקרתגים.העיר נקראה בעבר  (מאה -15)  גם מוגדור פירוש השם בשפה הפיניקית הוא מגדל. שהגיעו הפורטוגזים לעיר קראולה "מוגדורה".מנואל בנה בה נמל קטן וארמון מלכות.העיר ידועה גם כמוביחה בעבר בכל הקשור לייצור צבע הארגמן המלכותי מחלזונות הארגימון . מאבני הארמון שנהרס ב-1767 בנו את הסקאלה של העיר.שם העיר איסווירה ניתן לה מפאת היותה העיר הראשונה שצוירה במפה ,פירוש המילה איסווירה בערבית היא ציור.הגישה אל הדיקים עוברת,דרך חנויות ובתי מלאכה קטנים לעבודות מסורתיות בעץ הערער,עד להגעה למגדלים המגנים.אזור המבצרים שימש את אורסון וולס בסרטו אותלו משנת 1952.המקום מערבב חזותית בניה פורטוגזית צרפתית צבאית. המסביות של הבניה מעידה על צורת ההגנה של אותה תקופה ורמת הסכנה שריחפה אז על הפורטוגזים.במבט ימינה (צפונה) ניתן להבחין במבנה כיפה לבן,באזור מוקף גדר,זה בית העלמין היהודי וחלקת הקבר של הצדיק ר' חיים פינטו זצ"ל

bottom of page